Resum de la normativa i instruccions per a fer la sol·licitud d’admissió

RESUM DE LA NORMATIVA I INSTRUCCIONS PER A FER LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
Els alumnes que estan cursant 4t d’ESO en l’IES Vicent Andrés Estellés, han de participar obligatòriament en el procés d’admissió de batxillerat per a poder accedir a aquests ensenyaments.
L’alumnat dels Centres de Primària adscrits a aquest Institut:  CEIP El Pouet-Ntra. Sra. dels Desemparats, CEIP Fernando de los Ríos (L2) i CEIP San Juan de Ribera, que volen sol·licitar plaça per a altres centres de secundària, han de participar en el procés d’admissió:
  • no emplenaran cap formulari de matrícula de l’IES Vicent Andrés Estellés. Hauran d’esperar a la publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • si resulten admesos en altres centres, seguiran les instruccions de matrícula d’aqueix centre.
  • si no resulten admessos en altres centres,  formalitzaran la matrícula en l’IES Vicent Andrés Estellés  en les dates generals (28 a 31 juliol i 1 i 2 de setembre)  i seguint les indicacions que trobaran en la pàgina «Matrícula curs 2020-2021» en el menú Secretaria.
L’alumnat dels Centres de Primària adscrits que volen matricular-se en l’IES Vicent Andrés Estellés i no desitgen participar en el procés d’admissió per a sol·licitar plaça en un altre centre, formalitzaran directament la matrícula en l’IES Vicent Andrés Estellés seguint les indicacions que trobaran en la pàgina «Matrícula curs 2020-2021» en el menú Secretaria en el termini del 26 de juny al 10 de juliol.
Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud TELEMÀTICA per alumne/a i ensenyament, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per  a l’admissió. Excepte quand el canvi de centre també supose canvi de curs i canvi d’etapa educativa (4t ESO i 1r Batx). En aquests casos es poden presentar dues sol·licituds, amb distinta «clau d’admissió«, sense que aixó es considere duplicitat (és el cas d’alumnat de 4t ESO que no estan segurs d’obtenir el títol d’ESO que els permet l’accés a batxillerat)
En el moment de formular la sol·licitud NO es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.  Desprès de la publicació de les llistes provisionals i definitives, es podrà requerir l’aportació de la documentació necessària per a la justificació de les situacions al·legades.
Tingan en compte que «la falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió» (article 6.2 de la Resolució de 15 de maig de 2020 sobre procediment d’admissió)
Important: recorden que han de sol·licitar les places en la modalitat lingüística en la qual hi haja vacants.  En batxillerat, l’agrupació d’alumnes, es farà per modalitat de batxillerat, no per modalitat lingüística.
Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat.
Per a poder realitzar la sol·licitud telemàtica és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió. Per a obtindre aquesta clau hi haurà una finestra específica en l’espai web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que s’anunciarà en breu.
La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:
a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

– Número de DNI
– Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)
– Data de naixement
– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

– NIE
– Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)
– Data de naixement
– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

c) Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

– NIE
– Número del certificat precedit per la lletra C
– Data de naixement
– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

d) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril:
  1. Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrónica de la Generalitat (ACCV).
  2. Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
  3. eDNI, amb el seu respectiu lector.
e) Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten. Sempre amb cita prèvia.
f) Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.  Sempre amb cita prèvia.
L’Ajuntament de Burjassot ha posat a la disposició dels veïns de Burjassot que necessiten el certificat digital, la possibilitat d’obtenir-lo a través de CEMEF.
És necessari sol·licitar cita prèvia en el telèfon 963160250, de 9.00 a 14:00 hores, o remetre un correu electrònic a empreses4@cemef.com .
El termini de «presentació de certificat amb requisit acadèmic» que apareix en el calendari d’admissió del 26 de juny al 3 de juliol afecta als següents col·lectius d’alumnes:
  • Alumnat no matriculat en centres de la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020
  • Alumnat que sol·licita plaça per a segon de batxillerat 
  • Alumnat que sol·licita plaça per a primer de batxillerat i que durant el curs 2019-2020 no ha estat matriculat en 4t ESO (realitzaba altres estudis) 

L’alumnat que sol·licite plaça per batxillerat, tant per a primer com per a segon, la nota de referència ha de ser la d’accés inicial a primer curs.

 

112total visits,3visits today

ServicesToBLANK
Contador de Visitas
470774total sites visits.