Normativa (Admissió alumnat)

NORMATIVA
Decret 40/2016  que regula l’accés als centres docents públics i privats concertats.
Decret 35/2020  que modifica el Decret 40/2016 (accés als centres docents).
Decret Llei 2/2020 de mesures urgents en l’àmbit de l’educació (articles 2, 3 , 4 i5).
Ordre 7/2016 de 19 d’abril   que regula el procediment d’admissió en ESO i Batxillerat.   Correcció d’errades.
Ordre 5/2020 de 31 de març que modifica l’Ordre 7/2016 (regulació del procediment d’admissió).
Resolució de 26 de març de 2019 que estableix determinats procediments d’admissió i modifica annexos de l’Ordre 7/2016.
Resolució de 15 de maig de 2020  per la qual es dicten instrucciones respecte del procediment d’admissió per al curs 2020-2021.  Correcció d’errades de la Resolució de 15 de maig de 2020
Resolució de 21 de maig de 2020 que estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en centres públics i privats per al curs 2020-2021
Resolució de 14 de febrer de 2019, en relació amb l’escolarització de l’alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació análoga (articles cinqué i sisé).
Criteris   i   Prioritats   per a la  valoració de les sol·licituds de plaça escolar. (extracte del Decret 40/2016 modificat pel Decret 35/2020 i de l’Ordre 7/2016 modificada per l’Ordre 5/2020).
Zones d’influència de l’IES Vicent Andrés Estellés a l’efecte de baremació del domicili (excepte per a la modalitat d’ARTS de Batxillerat que té com a àrea d’influència, la província de València ) :  mapa dels districtes escolars de Burjassot –  baremació
En el sorteig realizat per obtindre les lletres per a ordenar els cognom a partir dels quals s’assignaran les places en el cas que es produïsquen empats, aquestes han sigut:
  • per a ordenar el primer cognom: la Q i la U
  • per a ordenar el segon cognomb: la O i la O

 

203total visits,2visits today

ServicesToBLANK
Contador de Visitas
470712total sites visits.