Alumnat de 2n Batxillerat

La informació d’aquest apartat està dirigida a l’alumnat que finalitza 2n de Batxillerat.

                 1.- sol·licitud i documentació (presentar en Secretaría abans del 15-06-2022 si aproves en la convocatòria ordinària i abans del 30-06-2022 si aproves en la convocatòria extraordinària),
                 2.- taxa a abonar 
  • Inscripció PAU: veure apartat «inscripció PAU» del menú «Secretaria«.

  • Resum de les normes per a fer la preinscripció a la Universitat.

  • Premis Extraordinaris de Batxillerat (convocatòria pendent de publicar).

  • CICLES FORMATIUS: Consulteu el calendari i el tràmit d’admissió en la pàgina web de la Consellería d’Educació (botó admissió d’alumnes) o Telematrícula. La petició dels certificats acadèmics de qualificacions que cal presentar per a l’admissió en Cicles Formatius es farà des de la pàgina web de l’Institut, menú Secretaria/sol·licitud de certificats.

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 790516