Prenent com a punt de partida els «objectes relacionals» de l’artista brasilera Lygia Clark, els alumnes del professor del Departament d’Arts Plàstiques i Visuals, David Llavata, en el context de l’assignatura de Cultura Audiovisual de 1r de Batxiller d’Arts, han desenvolupat una sèrie de peces audiovisuals de les quals mostrem ací una xicoteta selecció.

La finalitat del projecte és que els estudiants plantegen interaccions físiques no ordinàries a través dels objectes i del propi cos humà. En la filmació s’ha tingut especial cura a aplicar els conceptes de sintaxi visual apresos durant el primer trimestre del curs.

Els treballs que presentem ací són:

«Rojo que te quiero Rojo», de Vera Gor i Laia Gielen.

«Sombra», d’Oto Sabater i Daniel Subiela.»