Divendres 12 de novembre es va celebrar l’assemblea general de l’Associació d’Antics Alumnes de l’Estellés a la sala d’actes del centre.

En l’acte es van aprovar els estatuts, va ser elegit el logo i es va constituir la junta directiva de l’associació.

Tot això ha sigut enviat a Conselleria perquè done el seu vist i plau i l’associació puga començar a funcionar i a donar-se a conèixer.