Centre

L’IES Vicent Andrés Estellés es troba ubicat al municipi de Burjassot, a la comarca de l’Horta, a 4 km de la ciutat de València. El centre, antic institut de batxillerat, és actualment un Institut d’Ensenyament Secundari, en el qual es pot estudiar ESO i batxillerat, en les modalitats d’Art, Ciències i d’Humanitats i Ciències Socials.

Després de més de trenta-cinc anys d’existència, l’IES Vicent Andrés Estellés és un centre educatiu de referència  en la nostra comarca, no sols per la quantitat de titulats formats  en les seues aules, sinó sobretot, pel grau d’implantació i reconeixement en la nostra comunitat.

La nostra labor  està orientada a educar ciutadans, rics en valors i preparats no sols en coneixements sinó també en les destresses que necessiten per a créixer a nivell personal, per a accedir al món del treball i per a continuar promocionant en l’estudi o en la formació acadèmica. Desitgem formar “persones” capaces de guiar la seua pròpia vida  amb sentit crític,  des del valor de la superació personal, des de la convivència, i des del respecte a les diferències.

Oferim un ensenyament de qualitat dirigit a obtenir una òptima formació acadèmica i personal perquè entenem l’educació dels nostres alumnes de forma integral i el nostre institut està preparat i compta amb els recursos necessaris, humans i materials, per a complir tots aquestos objectius.


Informació del centre

Carta de Convivència (castellà)

Pla d’Igualtat i Convivència (castellà)

Criteris per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria en el curs 2020-2021 (valencià-castellà)

Criteris de promoció i repetició de curs en ESO en el curs 2020-2021 (valencià-castellà)

Condicions per a la repetició de curs en ESO i incorporació a PMAR, PR4 o FPB en el curs 2020-2021 (valencià-castellà)

Reglament de règim interior (castellà)

Pla de contingència (castellà)

Protocol sanitari (castellà)

Llibres de text IES VAE CURS 2020-2021


IES «Vicent Andrés Estellés»
Plaça Palleter, s/n
46100- Burjassot (València)
Tfn:  96 120 62 20   Fax: 96 120 62 21
Codi Centre: 46017493
CIF: Q-9655442-C 
46017493@gva.es  

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 817196