Departament d’Arts Plàstiques i Visuals

Departament d’Arts Plàstiques i Visuals

Blog del Departament

 Membres

Correu electrònic

  • Amparo Carbonell (cap de departament)
amparocarbonell @iesvae.org
  •  Jaime Carañana
 jaimecaranana@iesvae.org
  • David Llavata
 davidllavata@iesvae.org
  • Elizabeth March
elizabethmarch@iesvae.org
  • Andreu Pons
 andreupons@iesvae.org
 Webs d’interés
http://www.educacionplastica.net/MenuDie.htm  Sistema dièdric
http://luciaag.googlepages.com/  Informació  i enllaços a temes   relacionats amb plàstica
http://trazoide.co  Molt recomanable
http://www.zonabarbieri.com/  Dibuix tècnic per a 2n de batxillerat

Extracte informació programació didàctica

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 206275