Departaments

En aquesta secció estan els diversos departaments del nostre IES. Indicant-se:

-Els membres que el formen amb les seues adreçes electròniques.
-Un resum de la programació del departament on pots consultar els objectius, continguts i criteris d’avaluació; procediments i instruments d’avaluació; metodologia didàctica i material que es fa servir a les classes i , també com recuperar avaluacions d’una assignatura, l’assignatura completa i les assignatures de cursos anteriors.


AnglésDepartament D'Anglés Arts Plàstiques i VisualsDepartament d'Arts Plàstiques i Visuals Biologia i GeologiaDepartament De Biologia i Geologia EconomiaDepartament D'economia Educació FísicaDepartament D'Educació Física

FilosofíaDepartament De Filosofía Física i QuímicaDepartament De Física i Química FrancésDepartament De Francés Geografía i HistòriaDepartament Geografía i Història

InformàticaDepartament D'Informàtica Lengua CastellanaDepartament De Lengua Castellana Llatí i GrecDepartament De Llatí i Grec MatemàtiquesDepartament De Matemàtiques MúsicaDepartament De Música

OrientacióDepartament D'Orientació ReligióDepartament De Religió TecnologiaDepartament De Tecnologia ValenciàDepartament De Valencià


ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 790492