Fons Social Europeu

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la Comunitat Valenciana han subscrit un Conveni de Col·laboració pel qual s’articula el finançament per part del Ministeri i el cofinançament per part del Fons Social Europeu de la implantació de formació professional bàsica i de l’anticipació de l’elecció i nous itineraris en els cursos 3r i 4t de l’educació secundària obligatòria, introduïdes per la Llei Orgànica 8/2013,de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Les matèries cofinançades pel Fons Social Europeu són les següents:

En tercer curs d’educació secundària obligatòria:

 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics.
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats.

 En quart curs d’educació secundària obligatòria:

 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics.
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats.
 • Biologia i Geologia.
 • Economia.
 • Física i Química.
 • Llatí.
 • Ciències Aplicades a l’Activitat Professional.
 • Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial.
 • Tecnologia.

En els següents enllaços teniu més informació:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 790539