Informació general

Ací trobaran temes i assumptes generals que s’aniran movent a pestanyes individuals segons es vaja ampliant la informació.
RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS

Procediment de reclamacions de qualificacions, extracte. El text complet pot trobar-lo en «normativa» del menú «Inici»

MUTUALITAT DEL SEGUR ESCOLAR

La Mutualitat del Segur Escolar és una entitat creada en 1953 per a atendre una sèrie de contingències familiars i sanitàries que puguen afectar els estudiants de Centres Universitaris i d’Ensenyaments Mitjans. Els estudis compresos en el seu àmbit d’aplicació que s’imparteixen en aquest Institut són:

  – 3r i 4t ESO
  – 1r i 2n BATXILLERAT

Si l’estudiant treballa per compte propi o aliè i per això és titular d’assistència sanitària, no podrà acollir-se als beneficis del Segur Escolar en matèria de prestacions sanitàries i haurà de fer ús exclusiu de la seua cartilla.

El Segur Escolar cobreix els accidents que puguen patir els estudiants de 3r i 4t ESO i Batxillerat i que estiguen produïts durant la realització d’activitats relacionades exclusivament amb la seua condició d’estudiant. En aqueixos casos s’avisa al centre mèdic col·laborador perquè atenga a l’estudiant-L’alumne/a accidentat i els seus pares tramiten una sol•licitud de prestacions davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a la qual cal adjuntar una sèrie de documents: DNI de l’alumne, DNI del pare o mare i còpia del llibre de familia complet. 

Prestacions i informació del Segur Escolar

   

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 737815