Inscripció PAU

Els recordem que, si accedeixen a aquesta pàgina web des d’un dispositiu portàtil (telèfon mòbil, tablet…..) per a consultar y descarregar els arxius dels enllaços, hauran de prémer i deixar premut sobre l’enllaç fins que aparega una finestra emergent en la qual han d’indicar com volen obrir el document.  Punxant en l’opció «obrir en pestanya d’incògnit» accedirán a la informació i podran descarregar l’arxiu.  Si nomès fan un click en l’enllaç, estaran fent sol·licitud d’accés que no s’activarà

La inscripció per a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es farà d’online en l’Institut, seguint el procediment indicat a continuació.
Faràn ús d’aquest procediment:
– Alumnat matriculat en segon de batxillerat que siga proposat per a l’obtenció del Títol de Batxillerat.
– Alumnat amb segon de batxillerat aprovat en cursos anteriors  que vulga repetir la prova per a millorar la nota. En aquest cas podrà optar per repetir la prova completa, només fase obligatòria o només fase voluntària.
INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA ONLINE DE LES PAU
Llegiu atentament les indicacions que hi ha en la sol·licitud d’inscripció.
Cal fer un ingrés per taxes de matrícula.    El pagament de la taxa només dóna dret a presentar-se a una única convocatòria.  Si es presenta a la convocatòria ordinària i ha de fer ús de la convocatòria extraordinària, cal tornar a pagar la taxa.
Els alumnes emplenaran la sol·licitud (arxiu .pdf que es pot emplenar) punxant en aquest enllaç: sol·licitud inscripció PAU   Cal descarregar l’arxiu abans d’emplenar-lo.
Una vegada emplenada la guardarà en el seu dispositiu (ordinador, telèfon mòbil, tablet) com a arxiu .pdf. El nom de l’arxiu tindrà la següent aparença: PAU cognom1 cognom2 nom.pdf
Per a formalitzar la inscripció es remetrà un correu electrònic a la següent adreça:    46017493.secret@gva.es       (Respecteu les dates que s’indican mes abaix)
En l’assumpte d’aqueix correu es posarà PAU cognom1 cognom2 nom i s’adjuntarà la següent documentació en un únic arxiu pdf:
  • l’arxiu pdf amb la sol·licitud (el que has guardat abans)
  • justificant del pagament de la taxa (escanejat o fotografiat)
  • justificant del motiu que dóna dret a dedució de la taxa, si és el cas (escanejat o fografiat)
  • DNI de l’alumne/a per les dues cares (escanejat o fotografiat)
  • si repeteix la prova, posar clarament si repeteix la prova completa, o només una de les fases indicant si és l’obligatòria o la voluntària
Si no pot escanejar els documents, és convenient que els arxius de fotos (.jpg) es transformen en arxius  en format .pdf. Existeixen diverses aplicacions online i app’s que realitzen la conversió.
Termini de remissió del correu electrònic:
  • convocatòria ordinària: del 15 al 18 de juny
  • convocatòria extraordinària: del 21 al 24 de juliol
CALENDARI GENERAL DE LAS PAU

 

Enllaç a la web de la Universitat amb informació de les PAU

Enllaç a la web de la Conselleria d’Educació amb informació de les PAU

 

1188total visits,1visits today

ServicesToBLANK
Contador de Visitas
622553total sites visits.