Inscripció PAU

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

En finalitzar 2n de batxillerat, l’alumnat pot inscriure’s per a realitzar les Proves d’Accés a la Universitat.
Per a això deuen:
– emplenar el full «Inscripció proves accés a la Universitat» (si no ho tens pots descarregar-ho ací)
– abonar una taxa de matrícula (veure segona pàgina del full d’inscripció). En el concepte de l’ingrés indicar «nom i cognoms / PAU 2022»
El pagament de la taxa només dóna dret a presentar-se a una única convocatòria.  Si es presenta a la convocatòria ordinària i ha de fer ús de la convocatòria extraordinària, cal tornar a pagar la taxa. 
El full d’inscripció en les proves PAU, el justificant del pagament de la taxa i, si és el cas, el justificant que dona dret a reducció de la taxa es presentaran, presencialment, en la Secretaria de l’Institut en les següents dates:
  • convocatòria ordinària (exàmens de juny): 26 i 27 de maig de 2022
  • convocatòria extraordinària (exàmens juliol): 23 de juny de 2022
¡¡¡ MOLT IMPORTANT:  Els dies de les proves no oblideu portar el DNI o NIE !!!
Calendari general de les proves d’accés a la Universitat 
Horari dels exàmens i tribunal
Els alumnes que només s’inscriuen per a la fase voluntària, es presentaran davant el tribunal el primer dia de les proves a les 12.00 hores (independentment de les matèries de les quals s’examinen)
PREGUNTES FREQÜENTS  enllaç a aquest apartat de la pàgina de la Conselleria d’Educació
DUBTES INSCRIPCIÓ PAU (NOU castellà)

Enllaç a la web de la Universitat amb informació de les PAU

Enllaç a la web de la Conselleria d’Educació amb informació de les PAU

 

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 817231