Inscripció PAU

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

En finalitzar 2n de batxillerat, l’alumnat pot inscriure’s per a realitzar les Proves d’Accés a la Universitat.
Per a això deuen:
– emplenar el formulari que hi ha a continuació
– abonar una taxa de matrícula i remetre el justificant del pagament per correu electrònic a 46017493.secret@gva.es  (en l’assumpte poseu PAU-2021)
El pagament de la taxa només dóna dret a presentar-se a una única convocatòria.  Si es presenta a la convocatòria ordinària i ha de fer ús de la convocatòria extraordinària, cal tornar a pagar la taxa. 
Amb el justificant de pagament de la taxa es remetrà, també i si es el cas, el document que dóna dret a la reducció de l’import de la taxa.
Termini, tant per a la cumplimentació del formulari com per a la remisió del correu amb el justificant de pagament i el justificant de reduccio de taxa: consulteu el calendari del punt 3 següent
1.- Formulari d’inscripció a les PAU   
2.- Ingrés per taxes de matrícula.   
3.- Calendari general de les proves d’accés a la Universitat (actualització 19-5-2021:  s’ha reduït un dia el període per a emplenar el formulari d’inscripció)
4.- Horari dels exàmens de les proves. 
5.- Tribunal convocatòria ordinària:   Tribunal num. 1 Aulari Interfacultatiu – Burjassot
Els alumnes que han aprovat batxiller en anys acadèmics anteriors, a més d’emplenar el formulari, en el correu electrònic en el qual remeten el justificant de pagament, indicaran si es presenten a la PAU per primera vegada, per a repetir la prova completa o només la fase específica (en aquest cas relacionar les matèries). 
Els alumnes que només s’inscriuen per a la fase voluntària, es presentaran davant el tribunal el primer dia de les proves a les 12.00 hores (independentment de les matèries de les quals s’examinen)
PREGUNTES FREQÜENTS (NOU valencià-castellà) enllaç a aquest apartat de la pàgina de la Conselleria d’Educació
DUBTES INSCRIPCIÓ PAU (NOU castellà)

Enllaç a la web de la Universitat amb informació de les PAU

Enllaç a la web de la Conselleria d’Educació amb informació de les PAU

 

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 326248