Matrícula curs 2021-2022

Per a FORMALITZAR LA MATRÍCULA han d’emplenar i «enviar»  el «formulari de matrícula» que corresponga als estudis que iniciarà l’alumne/a el pròxim curs (botons verds que trobaran més a baix).  
Abans d’emplenar el formulari de matrícula, han de fer un ingrés bancari. En el document Serveis que hi ha en el primer botó verd que trobaran més a baix «informació, instruccions i comunicació de dades«, tenen el compte i els imports per a fer l’ingrés .    El justificant de l’ingrés se’ls demanarà a l’inici del curs escolar. En el mateix apartat tenen fulles informatives i models de documents que hauran de presentar quan s’inicie el curs. 
Per a comunicar incidències o fer consultes sobre el procés de matrícula, poden dirigir-se a l’Institut al correu electrónic  46017493.secret@gva.es
Alumnat que ha de sol·licitar plaça (tràmit ADMISSIÓ D’ALUMNAT) abans d’emplenar els formularis de matrícula de l’IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS:
  • alumnat de nou ingrès (l’alumnat dels centres de primària adscrits només participaran en el procés d’admissió si desitgen optar a les places vacants en altres centres de secundària)
  • alumnat de 4t ESO de l’IES Vicent Andrés Estellés que vol estudiar Batxillerat
Aquest tràmit es realitza en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: www.ceice.gva.es  (botó blau  ADMISSIÓ D’ALUMNAT) .  També poden accedir utilitzant els enllaços que trobaran en la web de l’Institut en el menú «Secretària/admissió d’alumnes».
CENTRES DE PRIMÀRIA ADSCRITS: L’alumnat de 6è de Primària dels Centres de Primària adscrits a aquest Institut: CEIP El Pouet-N.S. Desemparats, CEIP Fernando de los Ríos (L2) i CEIP Sant Joan de Ribera,  tindra en compte que hi ha dos períodes diferents per a emplenar el formulari de matrícula, depenent de si participen o no en el procés d’admissió. Hauran d’utilitzar el que corresponga en cada cas segons el calendari que hi ha a continuació.
Calendari per a cumplimentar els formularis de matrícula:
    1. Alumnat de l’IES Vicent Andrés Estellés:  13 al 23 de maig.         S’ha lliurat el sobre de matrícula a l’alumnat. Haurà d’emplenar-ho i retornar-ho al tutor el dia 20 de maig.
    2. Alumnat de centres de primària adscrits que volen matricular-se en l’IES Vicent Andrés Estellés i NO presentaran sol·licitud d’admissió per a altres centres de secundària: del 25 de juny al 8 de juliol.
    3. Alumnat de centres de primària adscrits que  volen optar a places vacants de Secundària en altres centres i SI presentaran sol·licitud d’admissió per a altres centres de secundària (recorden que no han d’incloure a l’IES Vicent Andrés Estellés en eixa sol·licitud): han d’esperar a la publicació de les llistes definitives d’admesos i si no resulten admesos en un altre centre, emplenaràn el formulari de matrícula de l’IES Vicent Andrés Estellés en les següents dates : del 26 al 29 de juliol.  
    4. Alumnat nou admès en ESO i Batxillerat: del 26 al 29 de juliol.   

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 326142