Alumnat de l’IES Vicent Andrés Estellés: matrícula per al curs 22-23

Per a formalitzar la matrícula hauran de realitzar dos tràmits: emplenar el formulari de matrícula que trobareu al final d’aquesta pàgina i  presentar el sobre de matrícula amb la documentació sol·licitada.

Juntament amb les qualificacions finals, es lliurarà als alumnes un sobre de matrícula amb la información i documentació per al pròxim curs 22-23, que han de presentar en la Secretaria de l’Institut els dies que s’indica en l’etiqueta que s’ha pegat en el sobre.

A l’alumnat de 4ESO del curs 21-22 que ha participat en el procés d’admissió per a batxillerat per al curs 22-23, també se’ls lliurarà el sobre de matrícula amb data de presentació.

Aquests alumnes de 4ESO tindran en compte que la matrícula només serà vàlida si apareixen en el llistat definitiu d’alumnes admesos que es publicarà el 22 de juliol.   Si algun alumne/a no obtinguera la plaça en aquest Institut, haurà de formalitzar la matrícula en el centre en el qual siga admès i procedirem a l’anul·lació dels tràmits realitzats en aquest Institut.

Alumnes que estan cursant 1r Batxillerat i que han suspès més de dues matèries en la convocatòria ordinària: se’ls lliurarà el sobre de matrícula juntament amb les notes de la convocatòria extraordinària.   

Alumnes de 2n Batxillerat que suspenen matèries després de la convocatòria ordinària i volen repetir curs o matèries: se’ls lliurarà el sobre de matrícula juntament amb les notes de la convocatòria extraordinària.

Formularis de matrícula: 

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 737802