Mediació

Passat, present i futur:

El curs 2003-2004 un grup de professores i professors de l’institut va formar-se com a mediadors en uns cursos del CEFIRE. Aquest va ser l’inici de la mediació al nostre centre. S’ha mantingut dinàmic fins el curs actual. Ha anant renovant-se amb nous alumnes que, després de fer el Curs de Mediadors, s’han incorporat a aquest grup gaudint amb les diferents activitats realitzades i oferint els seus servicis per a la millora de la convivència.

Aquest mateix grup va ser el formador en el curs dirigit a mares i pares, alumnat i professorat. El curs següent va ser convocat un altre curs de formació per a l’alumnat, donat el creixent interés i implicació dels joves. Així passàrem a tenir un col.lectiu d’uns trenta mediadores i mediadors.

En cursos successius s’han anat organitzant jornades formatives amb altres centres públics de secundària de Burjassot. Al curs 2017-2018 ferem un curs de formació de mediadors i participarem  en un encontre amb mediadors d’altres vint-i-vuit centres celebrat a la ciutat de València.

En els cinc cursos de formació de mediadors i mediadores que portem realitzats, l’alumnat ha enriquit la seua formació personal mitjançant tècniques de comunicació i dinàmiques de mediacions.

Al curs actual, 2021-2022, un grup d’alumnes voluntaris de 1r a 3r d’ESO, podran passar a formar part del Grup de Mediació, després de fer el corresponent curs, organitzat al centre per als dies 25,26 i 27 de gener de 2022.

Agraïm la implicació de l’AFA en aquest projecte, fent-se càrrec de les despeses que suposa aquesta formació; és un senyal més del seu recolzament a les iniciatives en pro de la millora del centre.

L’Equip de Mediació està coordinat per la professora Inma Salvador i és una eina más amb la qual compta la Comissió de Convivència.

Idees bàsiques. La mediació és:
-un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre.
-trobar una via pacífica i equitativa per a enfrontar els conflictes en un entorn de creixement, acceptació, aprenentatge i respecte mutu.
-un procés de comunicació a tres bandes en què el/la mediador/a crea les condicions perquè els protagonistes del conflicte puguen compartir inquietuds i plantejaments, punts de vista i limitacions…amb la intenció d’abordar el conflicte i posar-se d’acord sense la coacció de cap tipus de poder.
Definició de mediació:
És un mètode per a resoldre conflictes i disputes. És un procés voluntari en què es dóna l’oportunitat a dues persones en conflicte que es reunisquen amb una tercera persona neutral (mediador), per a parlar del seu problema i intentar arribar a un acord.
És un servei educatiu que intervé en conflictes interpersonals a l’escola, ajudant a que les parts, per elles mateixes, arriben a un acord.
Així és el procés de mediacio:
-hi ha dos mediadors.
-les parts en conflicte exposen les seues posicions i interessos.
-les parts s’escolten mutuament i proposen solucions.
-s’acorden solucions satisfactòries i justes per a ambdues parts.
El protocol de la mediació escolar:
-Qualsevol membre de la comunitat escolar pot suggerir la mediació a les parts en conflicte i aquestes, de forma voluntària, poden acceptar-la o no.
-Les persones interessades es dirigiran a qualsevol membre de l’Equip de Mediació que els informarà del procediment.
-És realitza una premediació amb cadascuna de les parts per separat («presentació i regles del joc») i s’acorda un calendari d’entrevistes.
-S’acorden solucions que siguen satisfactòries i justes per a les dues parts. Es redacta l’acord i se signa.
-Es realitza el seguiment de l’acord en els temps que s’han establert.
-Al llarg de tot el procés, els mediadors ajuden a que les parts definisquen el conflicte i busquen solucions, no aconsellen ni moralitzen, intenten mantenir una actitud neutral.
Tipus de conflictes que poden tractarse en la mediació:
Són aquells que no suposen una transgressió greu de les normes de convivència com ara rumors (ell/ella ha dit de mi)insults, malnoms ofensius, amistats deteriorades, amenaces, persones que molesten a altres, situacions desagradables o injustes…
ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 817227