Sol·licitud de Títols i Certificats con persianas

PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ

SOL·LICITUD ONLINE D’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS DE BATXILLERAT
Per a demanar l’expedició del Títol de Batxillerat, els alumnes emplenaran la sol·licitud del següent enllaç:  sol·licitud d’expedició del Títol de Batxillerat. 
Es un arxiu format pdf que es pot emplenar, però cal descarregar l’arxiu abans d’emplenarlo.
Una vegada emplenada guardarà la sol·licitud en el seu dispositiu (ordinador, telèfon mòbil, tablet) com a arxiu en format pdf. El nom de l’arxiu tindrà la següent aparença: Títol cognom1 cognom2 nom.pdf
Cal fer un ingrés per taxes d’expedició del títol.   Seguiu la següent seqüència en l’enllaç:
 1. Organ gestor:  Instituts de València
 2. Taxa:    marque l’opció «títol de batxillerat» i punxe en «continuar» 
 3. Indique el tipus de matricula,  i punxe en «continuar»
 4. Emplene i imprimisca el model 046
Perquè l’imprès de la taxa siga vàlid, ha de contenir un codi de barres.  Si aquest codi no apareix, pot ser que no tinga instal·lada el tipus de lletra «BARCODE » en l’ordinador que està utilitzant per a imprimir-la. Haurà d’afegir aquest tipus de lletra a l’apartat «fonts» de seu sistema operatiu.  
Per a tramitar la sol·licitud es remetrà un correu electrònic a la següent adreça:    46017493.secret@gva.es       
En l’assumpte d’aqueix correu es posarà Títol cognom1 cognom2 nom i s’adjuntarà la següent documentació (en un únic arxiu pdf): 
 • la sol·licitud (que has guardat abans)
 • el justificant del pagament de la taxa (escanejat o fotografiat)
 • el justificant del motiu que dóna dret a dedució de la taxa, si és el cas (escanejat o fografiat)
 • el DNI de l’alumne/a per les dues cares (escanejat o fotografiat)

Si no pot escanejar els documents, és convenient que els arxius de fotos (.jpg) es transformen en arxius .pdf. Existeixen diverses aplicacions online i app’s que realitzen la conversió.

Una vegada revisada la sol·licitud se li donarà tràmit.
Si en el procès de revisió s’observara alguna incidència, li remetrem un correu electrònic des del compte 46017493.secret@gva.es indicant-li com pot solucionar-la.
SOL·LICITUD TELEMÀTICA D’EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS DE MATRÍCULA I ACADÉMICS 
1.- Punxar en l’enllaç del certificat que es vol sol·licitar, heu d’emplenar totes les dades que es demanen de l’alumne/a i fer clic en el botó «enviar» que hi ha al final del formulari de sol·licitud.
Sol·licitud de certificat de matrícula. Només per a l’alumnat de l’Institut.
Sol·licitud de certificat amb contingut acadèmic: qualificacions, títols,…. Alumnat de l’Institut i alumnat de batxillerat dels centres privats adscrits.
2.- Si el certificat és de contingut acadèmic de batxillerat, heu d’abonar una taxa administrativa. Cliqueu en l’enllaç de la taxa que té més a baix, seguiu les instruccions que s’indiquen, completeu les dades de l’alumne, imprimiu i porteu al banc l’imprès obtingut per a ingressar el seu import.
Per arreplegar el certificat, cal presentar la taxa abonada i el justificant de família nombrosa o discapacitat, si es el cas,  en la Secretaria de l’Institut.
– Taxa a pagar : 2,10 € (i seguiu la següent seqüència en l’enllaç)
 1. Òrgan gestor:   Instituts de València
 2. Taxa:    marque l’opció «certificacions acadèmiques i certificats a efectes de trasllats» i punxe en «continuar» 
 3. Indique el tipus de matricula,  i punxe en «continuar»
 4. Emplene i imprimisca el model 046
Perquè l’imprès de la taxa siga vàlid, ha de contenir un codi de barres.  Si aquest codi no apareix, pot ser que no tinga instal·lada el tipus de lletra «BARCODE » en l’ordinador que està utilitzant per a imprimir-la. Haurà d’afegir aquest tipus de lletra a l’apartat «fonts» de seu sistema operatiu.
3.- El certificat es retirarà de la secretaria de l’IES Vicent Andrés Estellés. Rebrà un avís amb la cita prèvia en el compte de correu que ha indicat.
SOL·LICITUD ONLINE DE CERTIFICAT D’HAVER SUPERAT EL NIVELL BÀSIC D’IDIOMES  A2
Normativa: Ordre 20/2011  de 24 d’octubre de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació
Els alumnes que desitgen sol·licitar l’expedició del certificat d’haver superat el Nivell Bàsic A2 d’idiomes, hauran de presentar en la Secretaria del centre en el qual han realitzat les proves, la sol·licitud que s’indica més a baix, el justificant de pagament de la taxa corresponent i el document que justifique la taxa pagada quan no siga del tipus ordinari (llibre família nombrosa…….)
– sol·licitud
– taxa  (i seguiu la següent seqüència)
 1. Òrgan gestor:   Instituts de València
 2. Taxa:    marque l’opció «Certificat (o petició duplicat) Superació del Nivell A2 (Marc Comú Europeu)» i punxe en «continuar» 
 3. Indique el tipus de matricula,  i punxe en «continuar»
 4. Emplene i imprimisca el model 046
Perquè l’imprès de la taxa siga vàlid, ha de contenir un codi de barres.  Si aquest codi no apareix, pot ser que no tinga instal·lada el tipus de lletra «BARCODE » en l’ordinador que està utilitzant per a imprimir-la. Haurà d’afegir aquest tipus de lletra a l’apartat «fonts» de seu sistema operatiu.
El certificat s’arreplegarà en la Secretaria del centre en la qual s’haja presentat la sol·licitud.

ServicesToBLANK
Contador de Visitas
[page_visit_counter_md_total_sites_visit backgroundcolor="#38C33A" countboxcolor="#444449" fontcolor="#FFFFFF" bordercolor="#38C33A"]