PLA PLURILINGÜE

Pla Plurilingüe

Amb l’objectiu de fomentar la competència comunicativa oral, tot d’acord amb el pla d’entorn contextualitzat i la normativa vigent, l’IES VAE vol garantir al seu alumnat l’assoliment d’una competència plurilingüe i la igualtat d’oportunitats en la seua integració en el sistema educatiu i en la societat. És per això que les classes es desenvolupen tant en valencià com en castellà o en anglès, tot aplicant una metodologia TILC (Tractament Integrat de Llengües i Contingut) que suposa que les matèries tinguen com a llengua vehicular qualsevol d’aquestes tres, donant continuïtat al programa CLIL que es ve aplicant des de 2014 en els cursos i matèries que es poden consultar en el següent enllaç.

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 657442