Admissió d’alumnes per al curs 2022-2023

Els alumnes i les famílies de nacionalitat estrangera que únicament disposen de passaport como a document d’identificació i l’alumnat que no dispose de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l’administració electrònica, hauran d’acudir al centre en què sol·liciten plaça como a primera opció per a tramitar la sol·licitud d’admissió. 

Hauran d’acudir amb la documentación personal de tots els membres de la família (DNI, NIE,PASSAPORT), durant el periode de sol·licitud de plaça.

Los alumnos y las familias de nacionalidad extranjera que únicamente disponen de pasaporte como documento de identificación y el alumnado que no dispone de medios electrónicos o conocimientos suficientes para poder trabajar con la administración eléctrónica, deberán acudir al centro en el que soliciten plaza como primera opción para tramitar la solicitud de admisión.  

Tendrán que acudir con la documentación personal de todos los miembros de la familia (DNI, NIE, PASAPORTE), durante el periodo de solicitud de plaza.

 

Enllaç  a:

– GUIA DE CENTRES EDUCATIUS  (pàgina WEB de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).


ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 737823